» Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen honorarium. Indien gewenst kunnen zij aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding conform de normen van de Belastingdienst. Dit geldt ook voor anderen die als vrijwilliger voor de stichting actief zijn.
Beroepskrachten die in opdracht van het stichtingsbestuur werken, ontvangen een beloning passend bij de werkzaamheden die zij uitvoeren.