» Hoofdlijnen beleidsplan

Wij, de Stichting Energiebank Regio Arnhem, willen energie als eerste levensbehoefte betaalbaar houden voor iedereen. In Nederland zijn er ongeveer 750.000 huishoudens die te weinig geld hebben om hun energierekening te betalen. Voor Arnhem betekent dit ongeveer 10.000 huishoudens. Het is onze missie deze huishoudens op energievlak te helpen om daarmee hun energierekening blijvend te verlagen.

Wij doen dit (vooral) door:
– Energiecoaching. Begeleiden van huishoudens (in huurwoningen) om te komen tot energiebesparing. De coaching wordt ondersteund met het verstrekken van gratis energiebesparende producten, zoals ledlampen.
– Witgoedregeling. Stimuleren dat huishoudens die het niet breed hebben in staat worden gesteld gebruik te maken van energiezuinige (huishoudelijke) apparatuur.
– Woningverbetering. Stimuleren dat verhuurders, zoals woningcorporaties, de energiebehoefte van hun woningen verkleinen.
– Opschalen Energiebank. Ook in andere gemeenten in de omgeving van Arnhem een Energiebank oprichten.
– Energieherverdeling. Overschotten aan geproduceerde energie ten goede laten komen aan huishoudens die door een laag inkomen moeite hebben met het betalen van hun energierekening.

Wij gaan de komende jaren aan de slag met het bereiken van onze doelen met behulp van (financiële) steun van de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland. Wij doen dit in nauwe samenwerking met andere organisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding of energiebesparing en -transitie.