» Vrijwilligersbeleid

De Stichting Energiebank regio Arnhem (hierna Stichting genoemd) heeft als doel:

  • het mede zorgdragen voor het bereikbaar houden van energie als eerste levensbehoefte door het bieden van ondersteuning aan personen/huishoudens om de energierekening structureel te verlagen met behulp van onder andere energiecoaching en het beschikbaar stellen van energiebesparende producten,

  • het aanbieden en promoten, in de ruimste zin van het woord, van concreet energiebespaaradvies, begeleiding en energiebesparende producten met als doel het voorkomen van energiearmoede door energiebesparing en

  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Vrijwilligers nemen binnen de Stichting een belangrijke plaats in. De meeste werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers. Hun aantal wisselt. De duur en de mate van hun inzet zijn vaak heel verschillend.

Uitgangspunt voor de samenwerking tussen de Stichting en vrijwilligers is dat beiden verduurzaming, maatschappelijk verantwoord ondernemen, integriteit en maatschappelijke dienstverlening hoog op de agenda hebben staan. Tijdens deze samenwerking zullen zij deze uitgangspunten leidend laten zijn boven een eventueel commercieel of ander belang.

Door de toename van de activiteiten, de daarmee gemoeide geldomzet en het aantal vrijwilligers neemt de behoefte aan een door getimmerde visie op het vrijwilligerswerk binnen de organisatie toe. Deze nota Vrijwilligersbeleid vormt de basis voor het te voeren vrijwilligersbeleid.

Lees of download hier het volledige vrijwilligersbeleid.