» Statutaire doelstelling Energiebank regio Arnhem

De stichting heeft ten doel:
a. het zorgdragen voor het bereikbaar houden van de eerste levensbehoefte energie door het ondersteunen bij energiebesparing van met name (maar niet beperkt tot) personen met een minimuminkomen, woonachtig in en rond Arnhem;
b. het aanbieden en promoten, in de ruimste zin van het woord, van concreet energieadvies, begeleiding en energiebesparende producten met als doel het terugdringen van energiearmoede en het werken aan preventie door te voorkomen dat personen, woonachtig in en rond Arnhem, in aanraking komen met energiearmoede;
c. het tijdelijk bieden van ondersteuning – al dan niet in de vorm van energie – aan een door de stichting aangewezen groep personen, woonachtig in en rond Arnhem, bij wie sprake is van energiearmoede en die de kosten die verband houden met het verkrijgen van energie niet zelf kunnen voldoen; en
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het geven van energiebesparingsadvies en het aanbieden bespaarmiddelen;
b. coördinatie van planning en de verrekening van energie door energieleveranciers aan deelnemers;
c. relatiebeheer (werving, contact en samenwerking met onder andere donateurs, leveranciers, hulporganisaties en vrijwilligers);
d. het beheren van financiën, goederenopslag- en distributie;
e. het verzorgen van opleidingen (voor energiecoaches en vrijwilligers);
f. het organiseren van (sponsor)evenementen; en
g. alle overige activiteiten die bijdragen aan het bereiken van de bovengenoemde doelstelling van de stichting.